Hvad vil det sige at være i psykoterapi?

Psykoterapi er terapi gennem samtaler og handler om at skabe forandringer i sit liv. Det er helt almindeligt, at vi gennem livet oplever at få nogle sår på sjælen og tilværelsen slår knuder. Nogle gange er sårene så dybe at de forhindrer os i at komme videre i livet og knuden kan være bundet så stramt, at man ikke kan binde den op alene. Psykoterapi kan være løsningen. I psykoterapi hos mig møder du en empatisk forståelse af dig samt et trygt og anerkendende terapeutisk rum.

Det at beslutte sig for at indgå et terapiforløb kan være første vigtige skridt hen imod et liv frigjort af fortiden og en proces til at bearbejde traumatiske oplevelser. Oplevelser som sorgen over at have mistet sit livs kærlighed, vreden over at blive forladt eller en depression, hvor følelsen af ikke at have værdi og det hele bliver utåleligt. Det er alt sammen følelser, som gør at man fornemmer, at livet er gået i stå og det ikke er muligt, at komme videre uden støtte.

Igennem psykoterapeutiske samtaler erfares nye veje som kan betrædes i livets svære perioder. I samtalerne arbejdes med tanker, handlinger og hændelser med det formål at blive bevidst om bagvedliggende følelser. Dette giver mulighed for at ændre handlemønstre, tankemønstre og uhensigtsmæssige mekanismer. Dette arbejde gør det muligt at ændre en sårbarhed eller en angst til noget acceptabelt/håndterbart, så rejsen fremad kan genoptages.

Er terapi noget for mig?

Måske.

Slås du med personlige problemer og har ”ondt i livet”, er det en måde at pine sig selv, når man ikke handler på det. At beslutte sig for at snakke med en psykoterapeut kan være det første vigtige skridt til at skabe en positiv forandring i livet.

Ønsker du at udvikle dig selv yderligere, kan terapi meget vel være den rigtige vej for dig. Gennem terapi vil du blive i stand til bedre at leve dit liv på den måde du ønsker. Et liv hvor der er balance mellem dine værdier og den måde du handler i dit liv. Et liv, hvor du kan mærke dine behov, og hvor du kan handle på dem, som du ønsker.

At prøve terapi er helt uden forpligtigelser.

At være i psykoterapi hos mig

I min tilgang til terapi er der et ligeværdigt forhold mellem mig som terapeut og dig som klient. Jeg accepterer dig, som du er og jeg støtter dig gennem din proces så du kan skabe dine forandringer i dit indre.

Det er min hensigt, at du kommer tættere på dig selv og derigennem opnår en bedre forståelse af dig selv og din livssituation. Jeg har ikke en facitliste til dig og du bliver ikke presset til noget, som du ikke er klar til.

Jeg kan være sammen med dig om, det der svært.