Mit terapeutiske tilhørsforhold

Mit terapeutiske tilhørsforhold ligger hos Carl Rogers' klientcentrerede terapi - en psykoterapeutisk retning inspireret af humanistisk psykologi. Min psykoterapeutiske grundindstilling er eksistentialistisk.


Det betyder ikke, at jeg undlader at benytte andre terapeutiske værktøjer fra f.eks. den kognitive verden, hvis jeg vurderer, det ville være værdifuldt i terapien. At mit psykoterapeutiske tilhørsforhold ligger hos Carl Rogers betyder, at jeg anerkender betydningen af Carls Rogers' liste med ”De seks nødvendige og tilstrækkelige betingelser for terapeutisk forandring”,

  • At to mennesker er I kontakt.
  • At den første person, som vi skal kalde klienten, er i en tilstand af inkongruens (ubalance), sårbarhed eller angst.
  • At den anden person, som vi skal kalde terapeuten, er kongruent i forholdet.
  • At terapeuten oplever ubetinget positiv anerkendelse af klienten.
  • At terapeuten oplever en empatisk forståelse af klientens indre referenceramme.
  • At klienten, i det mindste i minimal grad, opfatter terapeutens ubetinget positive anerkendelse af ham og terapeutens empatiske forståelse af ham.


Min terapeutiske tilgang betyder også, at der i terapien er et ligeværdigt forhold mellem terapeut og klient.

  • At terapeuten accepterer, at terapeuten ikke ved, hvad der er bedst for klienten.
  • At klienten skal accepteres/anerkendes i sin verden og gennem sin proces skal skabe forandringer i sit indre.
  • At klienten ikke skal føle sig forkert, selv når klienten lyver/fortier noget overfor for sig selv.
  • At klienten ikke skal presses til noget, som klienten ikke er klar til.


Individuel terapi

I individuel terapi arbejder vi med, at du bedre kan mærke dine behov både kropsligt, følelsesmæssigt og socialt. Det er ændringer, som betyder, at du får mulighed for at reagere på måder, som passer bedre til dig.


LÆS MERE

Parterapi

I parterapi vil I opleve et trygt terapeutisk rum, hvor I frit kan tale om jeres besværligheder. Der er ingen tabuer. Utroskab – sex – jalousi – børn – økonomi – Her kan tales om alle emner. 

LÆS MERE