Persondatabeskyttelse (GDPR)

Samtykke til håndtering af personoplysninger

I et terapeutisk forløb registreres og opbevares informationer og notater fra terapierne.


Du skal afgive samtykke til dette ved første samtale.


Behandling og opbevaring af dine personoplysninger.

Personoplysninger omfatter følgende:

  • Navn
  • Telefonnummer 
  • Mailadresse
  • Alder


Helbredsoplysninger (f.eks. oplysninger omkring trivsel og belastninger, temaer som er arbejdet med i terapien)


Oplysningerne opbevares elektronisk hos Terapeut Booking (www.terapeutbooking.dk) og efter på en hver tid gældende lovgivning om persondataforordning (GDPR). Alle oplysninger er omfattet af tavshedspligt og fortrolighed.


Notaterne er udelukkende til arbejdsbrug for Jens Poulsen Psykoterapeut MPF. Ingen informationer deles med andre personer, virksomheder eller organisationer.


Som privatpraktiserende psykoterapeut gemmes dine oplysninger til en hver tid efter gældende lovgivning. Af hensyn til bogførings- og regnskabsmateriale opbevares dette i 5 år ifølge gældende lovgivning. Andre informationer gemmes op til 6 mdr. efter afsluttet forløb. Herefter bliver dine data forsvarligt slettet. Dette for at minimere dataopbevaring jf. persondataforordningen.


Ved ny opstart af forløb oprettes ny journal, hvilket kræver nyt samtykke.


Du kan altid anmode om at få dine oplysninger slettet. Dette kan du gøre ved at kontakte Jens Poulsen, Psykoterapeut MPF på e-mail: kontakt@psykoterapihaderslev.dk


Bogføring og regnskabsoplysninger

Følgende oplysninger opbevares i regnskabsprogrammet Billy (www.billy.dk) i 5 år, jævnfør lov om bogføring- og regnskabsoplysninger (https://skat.dk/) :

  • Navn
  • E-mail adresse
  • Kontaktinformation (telefonnr. + adresse)
  • Fakturaer for sessioner


Tilbagetrækning af dit samtykke

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte Psykoterapeut Jens Poulsen på e-mail: kontakt@psykoterapihaderslev.dk Tilbagetrækning af samtykke gælder fra anmodningsdato og fremadrettet.


Databehandleraftaler

Regnskabsprogrammet Billy, Booking- og journalsystemet Terapeutbooking, Server for hjemmeside og email


Dataansvarlig

Har du spørgsmål til hvordan dine data behandles kan du kontakte Jens Poulsen Psykoterapeut MPF


Dataansvarlig er Jens Poulsen Psykoterapeut MPF, Jomfrugang 7, 6100 Haderslev, kontakt@psykoterapihaderslev.dk, Tlf: 60656025.