Medlem af Dansk Psykoterapeutforening

Jeg er, som medlem af Dansk Psykoterapeutforening, forpligtet til at overholde Dansk Psykoterapeutforenings etiske regler. Du kan læse de etiske regler her.


Der ingen statslige regler for, hvornår en person må kalde sig for psykoterapeut. Psykoterapeut er ikke beskyttet, som f.eks. titlen psykolog.

Det betyder, at alle, med ingen eller kun lidt uddannelse, uhindret kan åbne en terapeutisk praksis, sætte et skilt med "psykoterapeut" på døren og tage imod klienter.

Medlemskabet af Dansk Psykoterapeutforening er et kvalitetsstempel.

Medlemskabet giver ret til, at man kan bruge foreningens logo, samt at man kan kalde sig Psykoterapeut MPF. Denne titel er beskyttet og klienternes garanti for, at terapeuten har de kompetencer, der skal til for at give den rigtige hjælp og behandling.


Dansk Psykoterapeutforening har optagelseskrav, hvilket betyder, at alle medlemmer:

  • Har bestået en terapeutuddannelse fra et godkendt uddannelsessted af mindst fire års varighed. 
  • Har en grunduddannelse af mindst tre års varighed.
  • Har mindst fem års erhvervserfaring med mellemmenneskelig kontakt.


Du kan læse mere om Dansk Psykoterapeutforening her


Hvem er jeg

Mit navn er Jens Poulsen og jeg er født i 1974. Jeg har haft min opvækst i Vejen. Jeg har boet i Haderslev siden 2006.


Jeg har taget min terapeutiske uddannelse ved IFUAM, hvor jeg blev færdig i november 2020…


LÆS MERE

Terapiuddannelse

Jeg har taget min terapeutiske ved IFUAM, hvor jeg blev færdig i november 2020.


Jeg kan ikke give en fornuftig forklaring på, hvorfor jeg startede på uddannelsen. Det var en mulighed jeg fik, og så greb jeg den…


LÆS MERE