Hvis stress rammer

At blive ramt af stress kan ændre livet fuldstændigt og kan kræve behandling. Der er mange strategier i behandlingen, som kan involvere forskellige faggrupper, for eksempel læger, psykiatere, psykologer, psykoterapeuter og fysioterapeuter.

Når vi taler om stress, drejer det sig om et samspil mellem den enkelte, det omgivende samfund og en belastning, der har et omfang, som påvirker personens livskvalitet negativt. Stress rammer meget individuelt og kan påvirke både fysisk og psykisk.

En tidligere kollega beskrev det at blive ramt af stress som at køre 300 km/t i bil og så skifte ned i 1. gear. Man kører videre i en periode, og først når bilen står helt stille, ved man om motoren er helt smadret, eller om der mulighed for at udskifte enkelte motordele og fortsætte turen fremad.

Det er meget individuelt hvilke slags belastninger, der udløser stress. Belastningerne kan f.eks. være traume (dødsfald og mobning), arbejdsmængden, tidsnød eller uoverskuelige krav. Det er både belastningens varighed og styrke, som er afgørende for, om belastningen medfører stress. Der er mange symptomer på stress. Symptomerne kan blandt andet være indre uro, hovedpine, nedsat potens, hjertebanken, mavesmerter, træthed, irritabilitet, hukommelses- eller koncentrationsbesvær, angst og depression.

For nogen der bliver ramt af stress, kan det være skamfuldt og give en følelse af nederlag. For andre kan det at blive ramt af stress nedbryde ens selvbillede som Supermand eller Wonder Woman. Pludselig falder det hele fra hinanden, og oplevelsen af at være fyldt med energi, følelsen af uundværlighed og overbevisningen om nemt at kunne klare alle hverdagens opgaver bliver udfordret. Verden går roligt videre, mens man selv sidder på udskiftningsbænken med en sygemelding.

Gennem mit arbejdsliv har jeg oplevet kollegaer, som er gået ned med stress. Konsekvenserne af at blive ramt af stress har været meget forskellige,
- Nogen kom hurtigt igennem det og vendte tilbage til livet med fuld damp fremad.
- Andre måtte omprioritere i deres liv, skifte arbejde eller omlægge livsmål.
- Enkelte stoppede helt med at arbejde.

Behandling af stress med psykoterapi
Når stressen rammer kan behandling være nødvendig. Stress går ikke væk, fordi man lægger sig i sin seng, det medvirker måske blot til, at symptomerne tager af i en periode.  

Jeg skrev tidligere, at der er adskillige strategier i behandlingen af stress. Hos mig er strategien et individuelt tilpasset behandlingsforløb med psykoterapeutiske samtaler, hvor vi sammen undersøger årsagerne til stress og de bagvedliggende følelser. I terapien undersøger vi også ressourcerne i det nære netværk. Det kan være vigtigt at søge støtte til hverdagen gennem sit netværk, da det kan give indhold og mening i livet. Afspændingsøvelser kan også være en del af behandlingen.

Det er min hensigt, at du gennem terapien kommer tættere på dig selv og opnår en bedre forståelse af dig og din livssituation. Jeg har ikke en facitliste til dig, og du bliver ikke presset til noget, som du ikke er klar til.

I min tilgang til terapi er der et ligeværdigt forhold mellem mig som terapeut og dig som klient. Jeg accepterer dig, som du er, og jeg støtter dig gennem din proces, så du kan skabe dine forandringer.

Jeg kan være sammen med dig om det, der er svært.