Samtaleterapi – Behandling af depression

At blive ramt af en depression kan have alvorlige konsekvenser både personligt og for familie- og arbejdslivet. Hvordan en depression præcis påvirker dagligdagen er meget forskelligt. For nogen gælder det at man er mere træt end normalt, andre har mistet lysten til socialt samvær, måske bliver man irritabel og har overskud til ingenting.

En depression kan give hverdagens magiske stunder en grå og trist frakke på, hvor tårekanalerne fyldes til bristepunktet og følelsen af en indre tomhed og håbløshed bliver den dominerende.

Det er ikke unormalt, at tilstanden gør at man f.eks. vågner om natten med hovedet fuld af svære tanker, kan have svært ved at huske/koncentrere sig, mister overblikket, bliver ubeslutsom eller i enkelte situationer oplever angst. Det kan også blive svært at huske og påskønne de livsbekræftende oplevelser ligesom det at forestille sig en positiv fremtid bliver umuligt. Nogle bliver også ramt af negative forventninger til sig selv, føler sig til besvær, bliver nervøse for afvisninger eller føler sig mindre værd i sociale situationer.

Behandlingen af en depression starter ved lægen
En depression er behandlingskrævende og behandlingen starter ved egen læge. Der er forskellige strategier ved behandling af depression og det kan blandt andet være behandling med medicin suppleret med f.eks. motion, samtaleterapi eller elektrochok.

Der er mange forklaringer på hvorfor man får en depression og det er vigtigt at forstå, at årsagen ikke nødvendigvis er enkel. Meget tyder på, at depressioner kan opstå i et snørklet samspil mellem vores medfødte genetik, nuværende livssituation og opvækst, samt belastende begivenheder tidligere og nu.

Det er også vigtigt at vide, at en depression kan behandles, og at man gennem behandling kan få det bedre.

Terapi som støttende behandling for depression

Psykoterapi kan indgå som en støttende del af behandling for depression og dette kan have en god effekt.

Hos mig er strategien et individuelt tilpasset behandlingsforløb med psykoterapeutiske samtaler, hvor vi sammen arbejder med at ændre de negative tanker/tankestrukturer og de bagvedliggende følelser. I terapien undersøger vi også ressourcerne i det nære netværk. Det kan være vigtigt at søge støtte til hverdagen gennem sit netværk, da det kan give struktur, indhold og mening i livet. God søvn er også vigtig og derfor kan afspændingsøvelser også være en del af behandlingen.

Det er min hensigt, at du gennem terapien opnår en bedre forståelse af dig selv, din livssituation og depressionen. Jeg har ikke en tjekliste til dig, som vi kan gennemgå - og hokuspokus, så har du det bedre. Behandling af en depression er en proces, hvor der vil være svære perioder, men over tid får du det bedre.

I et behandlingsforløb med depression anbefaler jeg, at du afholder dig fra alkohol mens behandlingen står på.

I min tilgang til terapi er der et ligeværdigt forhold mellem mig som terapeut og dig som klient. Jeg accepterer dig, som du er, og jeg støtter dig gennem din proces, så du kan skabe dine forandringer.

Jeg kan være sammen med dig om det, der er svært.