Overvind depression – Byg det liv du ønsker at leve.

”Byg det liv du ønsker at leve” er overskriften på et kapitel i bogen ”Overvind depression et skridt ad gangen”, og det er meget fortællende om bogens ukuelige budskab om, at du kan komme styrket gennem en depression. Og det er måske ikke helt forkert.

I denne blog skriver jeg om bogen ”Overvind depression et skridt ad gangen”, som jeg gerne vil lægge et godt ord ind for at man kan læse, hvis man er ramt af en depression.

Bogen har udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi og benytter begrebet som kaldes selvaktivering. Selvaktivering er en styret aktivitetsproces, som betyder, at man som læser skal gøre sig bevidst om sin adfærd, dagligdag og handlemuligheder, og hvordan disse påvirker sindsstemningen. Bogen er fyldt med spørgsmål og skemaer, og opbygningen udgør en proces, som man skal forholde sig til. Gennem processen får læseren en detaljeret indsigt i, hvordan depression påvirker hverdagen, hvordan det er muligt at arbejde med forandringer, og værktøjer der kan arbejdes med i konkrete situationer.

Et interessant eksempel på hvordan bogen konkretiserer situationer er en passage om opgaveanalyser, hvor det er opgaven at få en aftale med en pige om at gå og ud spise. Jeg tænker, at de fleste kender det med at skulle spørge den person, som vi har en lille forelskelse i om et stævnemøde. En situation som kan være præget af sommerfuglene i maven, fugtige håndflader eller en tunge som kommer i vejen for alle de veltænkte ord. Bogens beskrivelse af den forudgående planlægning og alle tankerne om alt det der kan gå galt eller ændre sig, er en god referenceramme i forhold til at arbejde med opgaveanalyser på andre områder i sit liv.

Bogen er en oversættelse af en amerikansk selvhjælpsbog, og det bærer den også lidt præg af - MEN når man som læser er kommet forbi dette, har bogen en masse på hjerte, med eksempler, skemaer, værktøjer og vejledning. 

Så hvorfor læse en bog om depression når man har en depression? Det at have indsigt i depressionens virke, forstå barriererne og udvikle nye handlemønstre kan have stor indflydelse på, hvordan man kommer igennem en depression og styrket ud på den anden side.

Bogen kan ikke stå alene og skal betragtes som et supplement. Behandling af en depression starter altid ved lægen.  

Jeg udbyder et forløb baseret på bogen som støttende behandling for depression

På baggrund af bogen har jeg sammensat et forløb, hvor vi sammen tager udgangspunkt i bogens metoder, og det er min hensigt med forløbet, at du gennem terapien opnår en bedre forståelse af dig selv, din livssituation, depressionen og dine handlemuligheder.

For dig hvor terapi kan være lidt ”langhåret” kan forløbets struktur opleves som en lettelse og være en god måde at arbejde med dit kendskab til din depression, værktøjerne som kan give støtte i hverdagen og din indsigt i mulighederne for at skabe forandringer.

Forløbet er tænkt som et godt supplement til din behandling ved din læge. Du kan læse om forløbet her.

Har du en depression, anbefaler jeg, at du helt holder dig fra alkohol.

I min tilgang til terapi er der et ligeværdigt forhold mellem mig som terapeut og dig som klient. Jeg accepterer dig, som du er, og jeg støtter dig gennem din proces, så du kan skabe dine forandringer.

Jeg kan være sammen med dig om det, der er svært.