Overvind depression - Byg det liv du ønsker at leve.


”Overvind depression - Byg det liv du ønsker at leve” er et forløb for personer med depression eller personer med tilbøjelighed til at føle sig trist

og nedtrykt.


Forløbet har udgangspunkt i bogen ”Overvind depression et skridt ad gangen”, og ved opstarten får du udleveret bogen, da du skal læse den som en del af behandlingen. Bogen er på omkring 250 sider og skrevet i et almindeligt hverdagssprog, så den er let at gå til, også hvis du ikke er en rutineret læser.


Bogen har sit afsæt i kognitiv adfærdsterapi og benytter begrebet som kaldes selvaktivering. Selvaktivering er en styret aktivitetsproces, som betyder, at du skal gøre dig overvejelser om hvordan din adfærd og dagligdag påvirker din nuværende situation, dette hjulpet på vej af bogens mange eksempler, spørgsmål og skemaer.

Er forløbet noget for mig?

Forløbet er noget for dig, hvis:

 • du føler dig trist, nedtrykt, har en indre uro og/eller er rastløs.
 • du oplever, at hverdagen bliver håbløs.
 • du mangler din sædvanlige energi til de ting, du plejer at gå op i, og du har svært ved at koncentrere dig.
 • du ikke føler, at du slår til og er overvældet af negative tanker om, at du ingenting kan og er uden betydning.
 • du isolerer dig og du bebrejder dig selv.
 • du føler skyld over at have det, som du har det.
Aidan Cheung - Depression - Psykoterapi Haderslev

Hvad får jeg ud af det?

Målet med forløbet er at give dig en bedre forståelse af det at have en depression, og de handlemuligheder du har. Sagt lidt simpelt – at gøre banen du spiller på større og mere tydelig.

Gennem forløbet er det min intention, at du får:

 • en indsigt i hvordan depression og negative tanker virker på hverdagen.
 • en forståelse af mekanismerne bag.
 • et kendskab til værktøjer, som du kan arbejde med i konkrete situationer.
 • en mulighed for at arbejde med forandringer og ændring af vaner.
 • en tættere kontakt med dig selv. 

Hensigten er at vise dig nye alternative handlemuligheder i din udvikling, og du potentielt kommer styrket ud på den anden side.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Du skal være opmærksom på, at du i forløbet skal læse bogen, udfylde skemaer og prøve alternative løsninger. Der er ingen tvivl om, at dette i perioder er hårdt arbejde, men det er også dette arbejde, som skal give dig en ny indsigt i dine handlemuligheder og styrke dig i din proces.

De seks terapeutiske samtaler er støttende i forhold til dig og dine aktiviteter.

Hvad indeholder forløbet?

Du får bogen ”Overvind depression et skridt ad gangen” og seks terapisamtaler (á en times varighed).

Gennem de seks samtaler vil vi blandt andet berøre emnerne:

 • hvordan tankerne påvirker hverdagen - grubleriernes magt.
 • handlingsmagt – tag kontrollen tilbage.
 • erfaringer med forandringer og vaner.
 • kortsigtede mål og langsigtede mål.
 • det at arbejde med alternative handlemuligheder.

Terapisamtaler tager udgangspunkt i mit terapeutiske tilhørsforhold.

Hvad koster forløbet?

Prisen for forløbet: 2995,- kr.

Prisen for studerende og pensionister: 2195,- kr.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Du skriver en mail til mig på kontakt@psykoterapihaderslev.dk.

Hvad skal jeg være særligt opmærksom på?

Der betales for forløbet forud når aftalen indgås, og forløbet skal afvikles inden for ½ år.

Hvis du vælger at stoppe processen midt i forløbet, er det ikke muligt at få pengene tilbage, men det er muligt afholde de resterende terapisamtaler.

Forløbet er tænkt som et godt supplement til din behandling ved din læge. Forløbet kan på ingen måde erstatte behandling ved din læge. Behandling af en depression starter altid ved lægen.

Har du spørgsmål til forløbet?

Har du spørgsmål til forløbet, eller er du i tvivl om forløbet er for dig, er du velkommen til at kontakte mig.